LOG MASUK OBJEKTIF BERITA  


  LOG MASUK
ID Pengguna :
Kata Laluan :
 

Objektif Pemantauan
 
1. Menentukan samada program/projek pembangunan di bawah RMLT & Bajet Tahunan Kementerian/ Jabatan/ Agensi telah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi mencapai sasaran;
2.Menilai kesesuaian (Relevance), kecekapan (Efficiency), keberkesanan (Effectiveness), impak (Impact) dan daya tahan program/ projek
3.Mengenalpasti isu-isu masalah sesuatu program/projek;
4.Mengenalpasti faktor-faktor kejayaan dan kegagalan program/projek;
5.Mengambil tindakan pembetulan ke atas program/projek yang bermasalah.
 

Berita

April Mei
0 0
Hakcipta Terpelihara © 2009 - 2013 Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia